Član
 Jedriličarskog saveza Sbrije

KLUB

ČLANSTVO

ŠKOLA REGATE CHARTER OGLASI LINKOVI

 

FAQ ili često postavljena pitanja o zvanjima, ovlašćenjima, licencama, sertifikatima...

Već godinama (dve decenije!) smo opsednuti pitanjima potencijalnih polaznika škole jedrenja i upravljanja krstašima koja se tiču

izdavanja sertifikata, ovlašćenja za upravljanje jedrilicama-jahtama, polaganja ispita za sticanje zvanja “skipera” i sl. Ova (bolna) tema svakako zaslužuje posebnu pažnju. Kažemo “bolna”, jer smatramo da ova pitanja nisu u našoj zemlji uređena na adekvatan način. Jedriličarski savez Srbije (JSS) i“Lamar” kao aktivan član , intenzivno rade na promeni ove , za jedriličare veoma nepovoljne situacije. U očekivanju skorih rezultata, pokušaćemo da , kroz odgovore na vaša najčešća pitanja (FAQ), objasnimo šta je šta i približimo vam aktuelnu situaciju.

 

Jedno neophodno razjašnjenje: Pod pojmom JAHTA se podrazumeva plovilo za razonodu, osposobljeno za kraće ili duže putovanje, uključivo JEDRILICE-KRSTAŠE. Česta je zabluda da se pod jahtom podrazumeva samo motorna jahta. Pojam jahta se prvo i prevashodno i odnosio na jedrilice, jer u vreme pojave prvih jahti motori (a ni parna mašina) nisu ni postojali!

 

Pitanje: Da li, po završetku vašeg kursa, dobijam ovlašćenje skipera?


Odgovor: Ne. Dobijate diplomu koja odgovara praktičnom kursu koji ste završili: Mornara, Kormilara-dnevnog skipera, Obalnog skipera, Prekomorskog skipera. Diploma vam može korisno poslužiti kao dokaz kompetentnosti kod iznajmljivanja jahte, a u nekim zemljama (Grčka!) i kao ovlašćenje za upravljanje jahtom. Međutim, “pravo” ovlašćenje vam može izdati jedino državni organ (kapetanija). Po kompletiranom odgovarajućem kursu vi ćete svakako biti osposobljeni da položite ispit u kapetaniji, ali ovlašćenje koje ćete tako dobiti neće vas rešiti svih formalnih problema u inostranstvu!Pitanje: Koja ovlašćenja za nautičare izdaje Lučka kapetanija?


Odgovor: Lučka kapetanija izdaje ovlašćenja za:

   • Voditelja čamca (do 12m dužine na moru, 15 na reci) – ovo je, zapravo, jedina “amaterska” dozvola!

   • Mornara motoristu (do 25 BRT zapremine plovila i 150kW snage motora). U sasvim grubom prevodu, jedrilica oko 16-17 metara duzine. NE IZDAJE SE U REPUBLICI SRBIJI, ne pitajte zašto.

   • Zapovednika jahte (do 100 BRT zapremine plovila). Opet u vrlo grubom prevodu, jahta i preko 35 metara duzine!

    Kao što primećujete, poslednja dva ovlašćenja za “ozbiljnjija plovila” mere plovila po zapremini, što već ozbiljno ograničava njihovu upotrebljivost u međunarodnom saobraćaju: Pravila o baždarenju čamaca (kojima se utvrđuje zapremina) su nacionalna i razlikuju se od država do države, a mnoge pomorske zemlje taj podatak i ne upisuju u dokumenta same jahte, pa se i ne može znati da li ste ovlašćeni ili niste da upravljate dotičnom! Međunarodno priznata dokumenta uopšte ne poznaju ovaj način utvrđivanja granica ovlašćenja! A opet, pozivajući se na druge razloge i u kombinaciji sa zlom voljom, hrvatske vlasti (pa čak i crnogorske!) povremeno odbijaju da priznaju naše nacionalne sertifikate!

 

Pitanje: Da li postoje međunardno priznata ovlašćenja za upravljanje jahtama.


Odgovor: Da. To je ICC (International Certificate of Competence)

Propisan je konvencijom br.40 Ekonomskog komitet UN za Evropu, ali Srbija još nije prihvatila konvenciju. (Pritiskamo da prihvati!)

Ovaj sertifikat (ovlašćenje) je pandan Međunarodnoj vozackoj dozvoli. Znači, ne dobija se polaganjem posebnog ispita, već na osnovu odgovarajućeg nacionalnog sertifikata. Problem je što ICC precizno zahteva određena jedriličarska znanja (za upravljanje jedrilicom, inače se može se izdati i samo za motorne jahte), a njih nigde nema u programima ispita za postojeća zvanja u Srbiji.

 


Pitanje: Šta je to ISSA?


Odgovor: ISSA je neformalno “Medjunarodno udruženje škola jedrenja”. Postaje se član upisom i plaćanjem članarine (20 eur godišnje za pojedince-”instruktore” (možete i vi!) i 110eur za “škole” (opet možete i vi!). Proverite na www.sailingschools.org


Pitanje: Šta su to ISSA sertifikati?

 

Odgovor: ISSA ne izdaje vlastite sertifikate i ne sertifikuje škole jedrenja ili bilo koga drugog da ih izdaje. Pismo-odgovor aktuelnog predsednika ISSA na tu temu možete pogledati ovde.

Šta su to ISSA sertifikati, odlučite sami.Pitanje: Šta sad ja da radim kad ne mogu da dobijem ovlašćenje- sertifikat koji će važiti tamo gde ja želim da plovim?


Odgovor: Pokušajte da se snađete sa onim što imate. Pomorske vlasti turističkih zemalja nemaju interes da isteruju mak na konac, pa se nekako nađe rešenje, ponekad uz nerviranje i glavobolje.


Ne savetujemo nove investicije u postojeće formalne domaće i neformalne strane sertifikate (pod neformalnim stranim ne mislimo na ISSA sertifikat - koji ne postoji, već na sertifikate renomiranih inostranih škola, koje mogu dosta značiti u “biznisu” - ako radite negde kao skiper, ali ništa ne znače za vlasti bilo koje obalne države. Međunardno pomorsko pravo, konvencija br.40 i praksa zahtevaju da vam vaša država izda ovlašćenje, na primeren način, ali koji ona sama odredi.


JSS intenzivno radi na novom sistemu edukacije i izdavanja ovlašćenja (licenci, sertifikata), poptuno zasnovanom na praksi tradicionalno pomorskih nacija i uspešnih obrazovnih sistema za nautičare. Osim sticanja međunarodno prepoznatljivih jedriličarskih zvanja zasnovanih na odgovarajućem plovidbenom iskustvu pre svega, to podrazumeva i uvođenje ICC sertifikata koji bi trebalo da reši naše nautičare problema i šikaniranja u inostranstvu. Obrazujte se i stičite adekvatan plovidbeni staž koji možete verifikovati i podržite naš zajednički put u nautičku Evropu!


home

Klub ] čLANSTVO ] šKOLA ] REGATE ] CHARTER ] OGLASI ] LINKOVI ]

e-mail LAMAR

Copyright LAMAR d.o.o. 2002.-2010. All Rights Reserved   

    Last updated 01.04.2010 .