Član
 Jedriličarskog saveza Sbrije

KLUB

ČLANSTVO

ŠKOLA REGATE CHARTER OGLASI LINKOVI

DEO PONUDE CHARTER-A u 2011.

   

Široka ponuda od starijih i jeftinijih do ultra-ultra luksuznih jahti (na jedra i motor, sa ili bez skipera ili  kompletne posade...), u Crnoj Gori i Grčkoj. Pitajte!                                                         

    


home

Klub ] čLANSTVO ] šKOLA ] REGATE ] CHARTER ] OGLASI ] LINKOVI ]

e-mail LAMAR

Copyright LAMAR d.o.o. 2002.-2010. All Rights Reserved   

    Last updated 13.03.2011 .