Član
 Jedriličarskog saveza Sbrije

KLUB

ČLANSTVO

ŠKOLA REGATE CHARTER OGLASI LINKOVI

 

                        Pitomci prve godine odslušali početni, za njih posebno iskompiliran kurs jedrenja i položili ispit u klubu sa fenomenalnim rezultatom. Budućnost jedrenja na krstašima garantovana!

 

home

Klub ] čLANSTVO ] šKOLA ] REGATE ] CHARTER ] OGLASI ] LINKOVI ]

e-mail LAMAR

Copyright LAMAR d.o.o. 2002.-2007. All Rights Reserved   

    Last updated 01.04.2010 .

 

 

 

 

home

Klub ] čLANSTVO ] šKOLA ] REGATE ] CHARTER ] OGLASI ] LINKOVI ]

e-mail LAMAR

Copyright LAMAR d.o.o. 2002.-2010. All Rights Reserved   

    Last updated 01.04.2010 .